DE VZW

In 2004 werd de vzw Ateliers Mommen opgericht met als doel de kunstenaarswijk Mommen te redden van vastgoedspeculatie en op lange termijn te behouden als woon- en creatieplek.

Om haar doelstellingen te bereiken is de vereniging gestructureerd in twee complementaire polen: het « Huurderscomité » voor interne aangelegenheden en de « Mommen Salon » voor externe invloed. Elk van deze twee polen functioneert onafhankelijk, maar staat onder toezicht van de raad van bestuur van de vereniging.

Het « Huurderscomité » verenigt de huurders van de woonwijk Mommen om alles te bespreken wat het interne en collectieve leven aangaat. Samen met de Régie Communale de Saint-Josse Ten-Noode heeft zij een participatieproject opgezet voor het beheer van de Cité. Als garant van dit project is het « Huurderscomité » een gebruiksvriendelijk instrument geworden om een intern netwerk voor informatie-uitwisseling op te zetten en gezamenlijke beslissingen te nemen. Het is de stem van het collectief, de communicatie-interface met de Régie Communale.

Het « Comité Salon Mommen » zorgt voor het artistiek beheer en maakt het Salon toegankelijk voor elke kunstenaar in de stad en voor kunstenaars van buitenaf. Deze ruimte in eigen beheer kan een plaats worden voor verspreiding, artistiek onderzoek en creatie, en vrije expressie. Het is een open ruimte, een plaats voor ontmoeting en uitwisseling. De programmering is gericht op het experimentele, de improvisatie, het in-situ, het onderzoek naar nieuwe artistieke vormen (muzikaal, plastisch, performance, installatie, dans, theater…), al dan niet gekoppeld aan nieuwe technologieën, het in vraag stellen van de betekenis en de functie van kunst, het in vraag stellen van de plaats en de rol van de kunstenaar in de maatschappij, in de stad of gewoon voor het plezier van de zintuigen, met de mogelijkheid van het onafgewerkte werk, van het work-in-progress …