20/05/22 -> 29/05/22

De Ateliers Mommen nodigen u graag uit voor de Finissage van expositie « Wij vivons »

Wanneer ?: 29 mei van 16uur

Wie en wat ? :

Béatrice, Ghiselgonde, Naarena  : Performance
Trois légendaires béguines qui ont donné leurs noms au mouvement du béguinage.

Antje Van Wichelen :  Lost and Found Film Animait film
Animisme zit letterlijk vervat in het hart van mijn kunstvorm.  In de animatiefilm blazen we anima, leven, een ziel, in de dode materie. Persoonlijk trek ik dit principe verder door in de keuze van mijn onderwerpen en in de opnamemethodes: ik animeer bestaande objecten (in dit geval verloren handschoenen) die het leven vatten dat ze intrinsiek in zich dragen. Ik richt de camera zo scherp ik  kan op materialen (in casu straatstenen) die de sporen dragen van een doorleefd verleden. In de combinatie van beide tracht ik een zo tactiel mogelijk beeld van de stad en haar verborgen leven over te brengen. De honderden versleten handschoenen heb ik verzameld via een oproep; vele stadsgenoten brachten me hun trouvailles. En velen getuigen dat ze nooit meer op dezelfde manier langs een verloren handschoen wandelen.
https://vimeo.com/antjevanwichelen/lostandfoundtrailer

Gaby en Mathieu : Gaby Weissen Butoh Mathieu Lilin baritonsaxofoon
Wij zoeken een eerlijken kwetsbare wijze om in de ruimte en bij het publiek te zijn wat ons verplicht tot een voortdurend bevragen van onze spanningen, onze angsten, vreugdes en woede.
We zijn voortgedreven door de wil tot creëren vanuit een leegte, een stilte wat ons onmiddellijk terugbrengt tot het feit dat we reeds vol zijn van duizend-en-één dingen.
Doorheen het aanvaarden van al onze tekortkomingen kunnen we dansen met- niet alleen voor het publiek

Ai Suzuki:performance titel: sac bleu originel, Butoh
Solo performance in de tuin, bij hevige regen wordt de voorstelling afgelast