Presentatie en akkoord

Of het nu gaat om podiumkunsten, beeldende of plastische kunsten, de Mommen residentieruimte wil kunstenaars de mogelijkheid bieden om te experimenteren, om meer fragiele vormen voor te stellen, die nog in wording zijn.

Binnen dit kader zal creatief onderzoek vrij zijn omdat het bevrijd wordt van de verplichting om een resultaat te produceren en/of te presenteren. Wij willen de ruimte van de residenties immers openstellen voor kunstenaars die aan het eind vrij zullen zijn om hun werk al dan niet aan een publiek te presenteren in de vorm die zij wensen.

Opgelet! Artistieke praktijken die enkel gebruik maken van geluid worden niet aanvaard, aangezien de ruimte niet geluiddicht is.

Om een residentie aan te vragen stuurt u een e-mail met alle informatie die nodig is om het project te begrijpen naar: salonmommen@gmail.com. Residenties worden aanvaard door het programmeringscomité van de tentoonstelling. Dit comité komt maandelijks bijeen om de evenementen te selecteren. Wanneer een voorstel wordt aanvaard, afhankelijk van de relevantie en de kalender, informeert het saloncomité de kunstenaar per e-mail en nodigt hem/haar uit om contact op te nemen met de coördinator(en) die het evenement heeft/hebben voorgesteld en verantwoordelijk is/zijn voor de goede opvolging en organisatie van het evenement voor de vzw en de kunstenaar.

Modaliteiten :

De residenties duren maximaal 7 dagen. Om de kunstenaars in residentie aan te moedigen, is de presentatie van hun werk op het einde van de residentie en de presentatie van een evenement in het Salon gratis (behalve de onkosten, zie punt hieronder).

Voor elke residentie wordt een overeenkomst ondertekend met de overhandiging van de sleutels. Wifi, toilet, bureau en schoonmaakmateriaal worden ter beschikking gesteld van de tijdelijke bewoner. De bewoner verbindt zich ertoe de lokalen in dezelfde staat terug te geven als hij ze gevonden heeft!

Prijzen :

Residentiële kunstenaars hebben recht op 15 dagen residentie om de 2 jaar gratis.

Buiten de 15 dagen verblijf :

– 20€ / week

– 5€ / dag

NB: Een aanvraag kan dringend verstuurd worden naar de mailinglijst van het salon: indien de volgende vergadering is

de datum van het verblijf en als er geen mogelijkheid was om dit verzoek te beantwoorden tijdens de vorige vergadering.

tijdens de vorige vergadering.

Voor niet-residenten: alleen de vergadering van het saloncomité behandelt en beslist over de opvolging van een verzoek. Stuur het contact van de salonlijst niet naar buitenstaanders.

Prijzen: twee gevallen:

1/ niet-gesubsidieerde artiest of collectief:

– 10€/dag

2/ gesubsidieerde artiest of collectief:

– Minimum 40€/dag

In het geval van een residentie-tentoonstelling op initiatief van een instelling (openbaar of privé): het Saloncomité behoudt zich het recht voor te aanvaarden of te weigeren naargelang de relevantie van het project en de kalender. In geval van akkoord kan een langere bezetting van het Salon (niet langer dan een maand, inclusief ophangen en afhaken) worden overwogen:

Prijs: wegens de blokkering van de activiteiten van het Salon en de middelen waarover elke instelling beschikt:

– 480€/maand

– 300€/15 dagen

– 200€/week

Om het verblijf te bevestigen, moet het vijftien dagen van tevoren worden overgemaakt op de rekening van de vzw. Indien de bedragen van de meterstanden de huurprijs overschrijden, behoudt de vereniging zich het recht voor het verschil op te eisen.