Exposition

ZONES GRISES. Barbara Salomé Felgenhauer, Maud Langlais & Anna Safiatou Touré

24/05/23 -> 4/06/23 : entrée libre

ZONES GRISES
Barbara Salomé Felgenhauer
Maud Langlais
Anna Safiatou Touré
VERNISSAGE/OPENING 24.05.23 _ 18:00 – 21:00
EXPOSITION/TENTOONSTELLING
25.05 _ 18:00-21:00
26.05 _ 18:00-21:00
27.05 _ 14:00-18:00
28.05 _ 14:00-18:00
01.06 _ 18:00-21:00
02.06 _ 18:00-21:00
03.06 _ 14:00-18:00
04.06 _ 14:00-18:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FR/ Dans le jargon des explorateur.ice.s, les zones grises sont des territoires qui n’ont pas encore été visités par les êtres humains. En géopolitique, ce sont des terres hors de contrôle de l’État où l’affirmation de sa domination est impossible. Pour nous, les zones grises sont un terrain fertile, un espace où exprimer notre volonté de quitter la pensée anthropocentrique prédominante sans pour autant arriver à s’en défaire totalement. Nos champs de création sont déserts de sable, volcans et océans, lieux où les conditions de vie sont hostiles aux êtres humains. Notre exploration est une quête permanente, nourrie par l’imagination et le rêve, dans laquelle le récit est un outil puissant capable de réorienter nos futurs et de participer à leurs constructions.

ZONES GRISES relie trois artistes par une même pratique exploratoire de nouveaux mondes, née d’un sentiment commun d’impuissance face à la destruction exercée par l’homme sur la terre et sur lui-même, face aux urgences écologiques et sociétales qui nous tiraillent.

Barbara Salomé Felgenhauer, Maud Langlais et Anna Safiatou Touré se nourrissent d’un travail de recherche qui prend racine dans les études de genre, l’archéologie et l’historiographie afin de questionner nos mythologies humaines. Pour cette exposition, elles proposent une immersion dans un espace trouble où la narration visuelle est empreinte de trois réalités du monde: mythique, historique et spirituelle. Au travers des vidéos, installations et sculptures se crée une étrange conversation, à l’image du monde, entre fragilité du témoignage, fiction et réalité. ​​

Visuel d’exposition : © Maud Langlais en collaboration avec Orson Rouffignac, Chimère, 2023
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NL/ In het jargon van ontdekkingsreizigers zijn grijze gebieden gebieden die nog niet door mensen zijn bezocht. In de geopolitiek zijn het gebieden buiten de controle van de staat, waar de handhaving van zijn dominantie onmogelijk is. Voor ons zijn de grijze zones vruchtbare grond, een ruimte waarin we onze wil om het overheersende antropocentrische denken te verlaten tot uitdrukking kunnen brengen, zonder ons er volledig van te kunnen ontdoen. Onze creatieve velden zijn zandwoestijnen, vulkanen en oceanen, plaatsen waar de levensomstandigheden vijandig zijn voor de mens. Onze verkenning is een voortdurende zoektocht, gevoed door verbeelding en dromen, waarbij het vertellen van verhalen een krachtig instrument is dat in staat is onze toekomst te heroriënteren en deel te nemen aan de opbouw ervan.

ZONES GRISES verbindt drie kunstenaars door een gemeenschappelijke praktijk van het verkennen van nieuwe werelden, geboren uit een gedeeld gevoel van machteloosheid tegenover de vernietiging door de mens van de aarde en zichzelf, tegenover de ecologische en maatschappelijke noodsituaties die aan ons trekken.

Barbara Salomé Felgenhauer, Maud Langlais en Anna Safiatou Touré putten uit onderzoekswerk dat geworteld is in genderstudies, archeologie en historiografie om onze menselijke mythologieën in vraag te stellen. Voor deze tentoonstelling stellen zij een onderdompeling voor in een onrustige ruimte waar het visuele verhaal gekenmerkt wordt door drie realiteiten van de wereld: mythisch, historisch en spiritueel. Via de video’s, installaties en sculpturen ontstaat een vreemd gesprek, zoals de wereld zelf, tussen de kwetsbaarheid van getuigenissen, fictie en werkelijkheid.

Beeldende tentoonstelling: © Maud Langlais in samenwerking met Orson Rouffignac, Chimère, 2023