Exposition

ELIZE CHARCOSSET ~ FIVE DRAWINGS, TWO FRESCOES

29/03/23 -> 30/03/23

FIVE DRAWINGS, TWO FRESCOES
Exposition sortie de résidence
29/03/23 > 18h-21h
30/03/23 > 14h-17h
TENDREATH est un projet long de recherche et de création soutenu par le @reseauastre & la DRAC Nouvelle Aquitaine. Pendant trois mois, Elize Charcosset s’est intéressée aux représentations de l’AfterLife dans l’art d’Europe de l’Ouest, particulièrement à la danse macabre. Elle présente aux ateliers Mommen cinq dessins et deux  »fresques » produit.es pendant sa résidence.
Mercredi 29 mars : 18h – 21h
Jeudi 30 mars : 14h – 17h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIVE DRAWINGS, TWO FRESCOES
TENDREATH is een langlopend onderzoeks- en creatieproject ondersteund door het @reseauastre & het DRAC Nouvelle Aquitaine. Sinds drie maanden is Elize Charcosset geïnteresseerd in de voorstellingen van het hiernamaals in de West-Europese kunst, in het bijzonder in de dodendans van de Middeleeuwen. Zij presenteert vijf tekeningen en twee  »fresco’s » die zij tijdens haar residentie in de ateliers van Mommen heeft gemaakt.
Woensdag 29 maart: 18.00 – 21.00 uur
Donderdag 30 maart: 14.00 – 17.00 uur