Vous êtes ici

OMNIS
01/09/2020 à 06/09/2020
OMNIS, exposition, Bruxelles.


OMNIS, c'est vous, c'est nous. En Latin cela signifie "TOUT". La peinture c'est un absolu.
Nous la voyons comme la transcription de la pensée personnelle. C'est un souvenir, vécu dans le contexte du présent. 
La peinture c'est un absolu. Ainsi, nos créations se veulent plutôt intemporelles que contemporaines.
En somme, OMNIS représente notre vision sur la peinture en tant que TOUT.


OMNIS, dat ben jij, dat zijn wij. In het Latijns betekent het "ALLES". Schilderen is een absoluut.
We zien het als de transcriptie van persoonlijk denken. Het is een herinnering, geleefd in de context van het heden.
Schilderen is absoluut. Dus onze creaties zijn meer tijdloos dan eigentijds.
Kortom, OMNIS vertegenwoordigt onze visie op schilderen als ALLES.


OMNIS, it's you, it's us. In Latin it means "ALL". Painting is an absolute.
We see it as the transcription of personal thought. It's a memory, lived in the context of the present.
Painting is an absolute. Thus, our creations are intended to be more timeless than contemporary.
In short, OMNIS represents our vision of painting as ALL.

Avec le soutien de la CoCof.